Kentsel Dönüşüm Modelleri

1-Kat Karşılığı Kentsel Dönüşüm;

Yükleniciye yeni yapılacak olan inşaatta belirli bir oranda pay verilmesi ile maliyetin yüklenici tarafından karşılandığı ve hak sahiplerinin herhangi bir ödeme yapmadan kira yardımı da alarak gayrimenkullerini yenileme imkanı buldukları genel uygulama modelidir.

2-Taahhüt Usulü Kentsel Dönüşüm;

Yüklenici için uygun inşaat alanının bulunmadığı yada bulunsa bile hak sahiplerince değerlendirilmek istenildiği durumlarda yükleniciye ödenecek bedel karşılığında yapılan yenileme modelidir.

3-Karma Kentsel Dönüşüm;

Maliyetlerin belirli bir kısmının arsa payı, belirli bir kısmının da ödeme olarak yapıldığı dönüşüm modelidir.