Doğru Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılır?

1. Gayrimenkulün mevcut durum analizinin yapılması

Gayrimenkulun üzerindeki yapının fiziki durumu, coğrafi konumu ve çevre sosyo ekonomik durumu, yapı kalan ömrünün belirlenmesi , mevcut haliyle, kısa, orta ve uzun süredeki ekonomik değeri, güncel ergonomiye ve evrensel standartlara uygunluğu ölçütleri bakımından analizinin yapılması işlemleri.

2. Hak sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun projenin üretilmesi

Mevcut durum analizi sonucunda hak sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun birden fazla seçenekle yürürlükte olan kanun , yönetmelik ve imar planlarına göre uygulanabilir projelerin üretilmesi.

3. Doğru dönüşüm (yenileme) modelinin belirlenmesi

Tasarlanan projenin yapılması için uygun kentsel dönüşüm modellerinin fizibiliteleri sonucu hak sahipleri açısından en fazla ekonomik faydanın sağlanacağı modelin belirlenmesi.

4.Yasaya uygun bürokratik ve hukuksal işlemlerin tamamlanması

Doğru dönüşüm modelinin belirlenmesi ile birlikte sözleşmelerin hazırlanması ve 6306 sayılı kanunun getirdiği haklardan yararlanabilmek için gerekli izinlerin alınması , riskli yapının tespit ve tescili ve tapuya işlenmesi , yüklenici firma ile belirlenen modele göre noter onaylı sözleşmenin imzalanması.

5. İnşaat yapım, kontrol süreci ve yeni yapının KMK’na uygun olarak tescillenmesi (iskan)

Yüklenici firmanın yapı ruhsatına esas onaylı uygulama projelerine göre inşaata başlaması , inşaatın zaman kalite ve projelere uygunluk ölçütlerine göre denetlenmesi, Kat Mülkiyeti Kanununa uygun olarak yapı kullanım izin belgesinin alınması.

6. Hak sahiplerinin yeni tapularının çıkartılması gibi süreçlerin tamamını dinamik ve uzman kadromuz ile gerçekleştirmekteyiz.

Hak sahiplerinin yeni tapularının çıkartılması gibi süreçlerin tamamını dinamik ve uzman kadromuz ile gerçekleştirmekteyiz.Yapı kullanım izni ile birlikte hak sahiplerinin tapu tescillerinin tamamlanması ve tapularının verilmesi.