Kentsel Dönüşüm Aşamaları – Uygun Projenin Üretilmesi

6 Adımda Kentsel Dönüşüm

2. Hak sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun projenin üretilmesi

Mevcut durum analizi sonucunda hak sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun birden fazla seçenekle yürürlükte olan kanun , yönetmelik ve imar planlarına göre uygulanabilir projelerin üretilmesi.