Kentsel Dönüşüm Aşamaları – Mevcut Durum Analizi

6 Adımda Kentsel Dönüşüm

1. Gayrimenkulün mevcut durum analizinin yapılması

Gayrimenkulun üzerindeki yapının fiziki durumu, coğrafi konumu ve çevre sosyo ekonomik durumu, yapı kalan ömrünün belirlenmesi , mevcut haliyle, kısa, orta ve uzun süredeki ekonomik değeri, güncel ergonomiye ve evrensel standartlara uygunluğu ölçütleri bakımından analizinin yapılması işlemleri.