Rio Kenti Gecekondu Sağlıklaştırma Programı

 

Yaşam şartlarındaki olumsuzluklar, çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlar, şehrin kalbi sayılan alanda oluşan görüntü ve
çevre kirliliği bölgede bir sağlıklaştırma hareketi kaçınılmaz hale getirmiştir. Projenin amacı, program çerçevesinde, konut alanların iyileştirilmesi ve gelecek nesil düşünülerek  kapasitelerinin oluşturulması, sosyal problemlerinin
giderilmesi, fırsat eşitliği sağlamak için iş ve eğitim olanaklarının artırılması ve bütün bunlar sayesinde bölgede yaşam
şartlarının  düzeltilmesidir.
Program, bu bağlamda kamu ve yerel halk işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca programın sosyal bileşenin ağır
basması çeşitli ortaklıkların kurulmasına da neden olmuştur. Özel sektör ve çeşitli yerel örgütler programın  çeşitli
aşamalarında, programa dahil olmuştur. Program, İnter­  Amerikan  Bankası ve yerel yönetimler  tarafından finanse
edilmektedir 180  milyon dolarlık  kısım İnter­Amerikan bankası tarafından, 120  milyonluk  kısım ise yerel yönetim
tarafından karşılanmıştır.